Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

queen-of-sadness
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viahereyes hereyes
queen-of-sadness
queen-of-sadness
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viahereyes hereyes
queen-of-sadness
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viahereyes hereyes
queen-of-sadness
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viahereyes hereyes
queen-of-sadness
Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: „czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?” i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromtearrmyheart tearrmyheart viahereyes hereyes
2446 7cec
Reposted fromFictionalRed FictionalRed viahereyes hereyes

March 17 2017

queen-of-sadness
0890 37c0
Reposted fromzungud zungud
queen-of-sadness
7971 c681
Reposted fromfelicka felicka viahereyes hereyes
queen-of-sadness
3583 286e 500
queen-of-sadness
4890 6058 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahereyes hereyes
queen-of-sadness
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viahereyes hereyes
queen-of-sadness
7874 5385 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheroes heroes
queen-of-sadness
3718 8e3f
Reposted fromyoann yoann viagdziejestola gdziejestola
8493 75ad 500
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
queen-of-sadness
5984 eb40
Reposted frombong0 bong0 viagdziejestola gdziejestola
queen-of-sadness
1785 dea0

Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu.
Ja też tu leżę i też nie mam sensu.

— Różewicz.
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
queen-of-sadness
9183 925b 500
Reposted fromschiza schiza viagdziejestola gdziejestola
queen-of-sadness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl